Vagnar och redskap

Griplastaren

Prärievagn, Trilla, Skånsk åkvagn, Viktoriavagn, Remmalgsvagn, Flakvagn, Rockard, 8-hjuling, Slädar, Timmerkälke (domän), Griplastarvagn, Skackelsäpa, Lunnkärra, Linor med Sax och Linor med Snarkätting, Slåtter, ringvält, harv, plog mm

Agne, Maxe och Pälle med griplastarvagnen.